Erfelijkheidsonderzoek

De ziekte van Huntington

De ziekte van HuntingtonDe ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die meestal op volwassen leeftijd begint en in de loop der jaren verergert. Uiteindelijk leidt de ziekte na gemiddeld vijftien tot twintig jaar tot de dood. Tot op heden is er, behoudens het bestrijden van de klachten, geen behandeling die de ziekte kan stoppen. 

Symptomen

  • ongewilde bewegingen (chorea);
  • achteruitgang van het geheugen (dementie);
  • gedragsverandering.

Hoe vaak komt het voor?

In Nederland hebben ongeveer 1.200 tot 1.500 mensen deze ziekte. Zes- tot negenduizend mensen zijn risicodragers. Risicodragers zijn diegenen waarvan één van de ouders of verwanten de ziekte heeft, maar die zelf (nog) niet ziek zijn.