24 mei 2019

Nieuw: familiepoli erfelijke hartspierziekte

De afdelingen Klinische Genetica en Cardiologie van het Maastricht UMC+ zijn een familiepoli cardiogenetica gestart. Deze poli is bedoeld voor familieleden van patiënten met (verdenking op) een erfelijke hartspierziekte (cardiomyopathie).

Voor wie is de familiepoli bedoeld?

De familiepoli is bedoeld voor familieleden van patiënten met (verdenking op) een erfelijke hartspierziekte (cardiomyopathie). Als een patiënt met een hartspieraandoening bij de afdeling Klinische Genetica komt, onderzoekt de klinisch geneticus of de hartafwijking erfelijk is. Na het afronden van het onderzoek krijgt de patiënt een familiebrief mee met een advies voor zijn familieleden, omdat ook zij kans hebben op de hartziekte.

Advies familielid

De klinisch geneticus kan familieleden voorstellen cardiologisch onderzoek te ondergaan, zich te laten testen op de genetische verandering die in de familie is gevonden of beiden. Afhankelijk van het advies wordt een afspraak ingepland op de familiepoli. Wanneer familieleden zowel bij de cardioloog als de klinisch geneticus moeten komen, kunnen beide afspraken op de familiepoli op één dag worden gepland.

Meer weten?

De familiepoli cardiogenetica vindt eenmaal per maand plaats op donderdagochtend op de Polikliniek Klinische Genetica. Lees meer over erfelijke hartaandoeningen.