Erfelijke huidaandoeningen

Contact Genodermatose

Uw eerste afspraak na verwijzing door huisarts of specialist krijgt u thuisgestuurd.
Voor vragen of voor het verplaatsen van een afspraak bij het multidisciplinaire spreekuur op de polikliniek Klinische Genetica:

T: 043 3875855 (maandag t/m vrijdag, 08.30 - 17.00 uur)
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl (voor patiënten)
E: genodermatose@mumc.nl (voor zorgprofessionals)