Jaarverslag PGT Nederland 2021

Het jaarverslag van PGT Nederland over 2021 is verschenen. Het thema is ‘beweging’, dat zowel betrekking heeft op het centrale onderwerp ’spierziekten’, als op de veranderingen in de PGT-zorgketen. Want PGT Nederland is in beweging!

Enerzijds blijven we voortgang boeken in de productie. Het totale aantal behandelingen is in 2021 gestegen tot 671. Anderzijds is er sprake van vooruitgang dankzij voortdurende investeringen in nieuwe technieken en methoden die ons in staat stellen meer wensouders op een snellere en betere manier te helpen. Het aantal kinderen dat via PGT wordt geboren groeit dan ook sterk. In 2020 is – na 25 jaar PGT in Nederland – de magische grens van in totaal 1.000 kinderen doorbroken. Vergelijk dat eens met 2021, waarin 200 PGT-kinderen werden geboren!

Het jaarverslag is te lezen via de website van PGT Nederland. 

Naar het jaarverslag

Sluit de enquête