Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Jaarverslag 2020 verschenen

PGT Nederland presenteert het jaarverslag 2020. 

2020 is niet alleen het jaar van de COVID-19-pandemie, maar ook het jaar waarin de naam PGD is gewijzigd in PGT (preïmplantatie genetische test). Op verzoek van het ministerie van VWS besteden we in het jaarverslag over 2020 veel aandacht aan de PGT-praktijk en de ethische aspecten van PGT.

Zo geeft Vyne van der Schoot, klinisch geneticus in het Erasmus UMC in Rotterdam én lid van de landelijke indicatiecommissie, een toelichting op combinatie PGT. Aan de hand van een fictieve casus beschrijven we het PGT-proces stap voor stap. En tot slot vertelt Janne Schuijn openhartig over de keuze voor PGT van haar en haar partner Felipe en deelt ze hun persoonlijke ervaringen in het traject.

Lees het jaarverslag

Sluit de enquête